සොඳුරු සිතුවම් ශ්‍රේෂ්ඨ ලේඛකයින්ගේ විශිෂ්ට කෙටිකතා

පරිවර්තන – චන්දන මෙන්ඩිස්
ISBN 978 – 955 – 1262 – 09 – 1
චන්දන මෙන්ඩිස් ප‍්‍රකාශන
විශ්ව සාහිත්‍යයේ සම්භාව්‍ය ලේඛකයින් විසිදෙනෙකුගේ තොරාගත් කෙටිකතා එකතුවක්
හොඳම පරිවර්තන කෙටිකතා කෘතිය රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන 2009

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*