අහිමි ජීවිත

පරිවර්තනය ආචාර්ය සාලමන් ෆොන්සේකා

ISBN 978 -955 – 671 – 582 – 8

සරසවි ප‍්‍රකාශකායෝ
මිල රු 250
ඇමෙරිකානු ගත්කතුවර ජොන් ස්ටෙයින්බෙක් විසින් රචිත මීයන් හා මිනිසුන් (Of Mice and Men) නැමති නවකතාව ඇසුරින් ලියන ලද නාට්‍යකි. 1982 වසරේදි ආචාර්ය සාලමන් ෆොන්සේකා මහතා විසින් අධ්‍යක්ෂනය කරවු මෙම නාට්‍යයේ එකල අංකූර කලාකරුවන්වුද දැනට දැවැන්ත රංගධරයින් වු කමල් අද්දරආරච්චි මහේන්ද පෙරේරා රමනි ෆොන්සේකා ශි‍්‍රයන්ත මෙන්ඩිස් රගපෑමෙන් දායකවුහ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*