මගේ කලුඳුල් පෙම්වතිය

 


උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල
ISBN 955 -8570- 34 -6
සංහිද මුද්‍රණ හා ප‍්‍රකාශන
මිල රු 450

මට දැන් රහස් පේ‍්‍රමයක් තිබේ
සහේතුකවු කිසිඳු කි‍්‍රයාවලියකය මාතුල තිබෙන පේ‍්‍රමය මරාදැමිය නොහැකිය.
සහබුද්දික ප‍්‍රඥාව වෙනුවට මම උන්මාදනීය පේ‍්‍රමයට මාතුල තෙරපෙන්නට ඉඩහරිමි. සිහිවිකල්සැත්කමකින් ලබන දරු උපතක සැනසිල්ල මම ප‍්‍රතික්ෂේපකරමි පේ‍්‍රමයේ විලිරුදාව නිසා හටගන්නා මරණිය වේදනාව මම ඇගෙන් ඉල්ලාසිටිමි. මම සැනලිසිදායක දරු උපත ප‍්‍රතික්ෂේපකොට ගබ්සාවකලද මා මරනයේ අසීරු භ‍්‍රාන්තිය සමඟ සටන්කරමි. ඒ මාගේ රහස් පේ‍්‍රමයයි.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*