ශාපලත් තිළිණය

ශාපලත් තිළිණය

ශාපලත් තිළිණය

අසංග රණසිංහ ආරච්චි

ISBN 978 – 955 – 567 – 000 – 5
සංඛ ප‍්‍රකාශකයෝ
මිල රු 450

 

මුහුදු බත්වු පැරණි නෞකාවකින් සොයාගනු ලැබු මුහුදු පුරාවස්තුවක් හා එහි සබැදි අත්භූත සාපයක් හා ගෙතුනු ත‍්‍රාසජනක හා කුතුහලයෙන් පිරුනු නවකතාවකි.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*