ආචාර්ය ඊ.ඩබ්ලිව්.අදිකාරම් දාර්ශනිකයා

 

 

ජයන්ත විජේවික‍්‍රම
ISBN 955 – 573 – 274 – 4
සරසවි ප‍්‍රකාශකයෝ
මිල රු 350
ආචාර්ය ඊ.ඩබ්ලිව්. අදිකාරම් තුමාගේ දර්ශනය චින්තනය හා එතුමාගේ අප‍්‍රකට ජිවන තොරතුරු ඇතුලත් ග‍්‍රන්ථයකි.
නොදියුනුව පැවති කොට්ටේ ආනන්ද ශාස්ත‍්‍රාලයේ විදුහල්පති ලෙසින් ප‍්‍රමුඛ පෙලේ පාසලක් බවට පත්කිරිම හා කි‍්‍රෂ්න මුර්තිතුමන් හා පැවති ඇසුර පිලිබදවත් රසවත්ව ලියා ඇත.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*