ලක්බිමේ සත්වසක් – ලෙනාඩ් වුල්ෆ්

පරිවර්තනය පේ‍්‍රමචන්ද්‍ර අල්විස්
ISBN 955 -9348- 11 -6
සූරිය ප‍්‍රකාශකයෝ
මිල රු 430

අපේ රටටත් අපේ මිනිසුන්ටත් පමණක් නොව අපේ සතා සිව්පාවාටත් ආදරය කල “සුදු ඒජන්ත හාමුදුරවෝ” වන ලෙනාඩ් වුල්ෆ්ගේ (1904 – 1911) සවයං ලිඛිත චරිතාප‍්‍රදානයේ දෙවන කොටස වන  GROWING (1961)   කෘතහස්ත පරිවර්තකයකුවන පේ‍්‍රමචන්ද්‍ර අල්විස් මහතා විසින් සිංහලයට නගා ඇත. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*