බ්‍රෝහියර් දුටු ලංකාව

February 9, 2017 admin 0

පරිවර්තනය අභය හේවාවසම් ISBN 955 – 9348 – 59 – 0 සුරීය  ප‍්‍රකාශකයෝ මිල රු 450 ආර්. එල් බ්‍රෝහියර් මිනුම් දෙපාර්තුමෙන්තුවේ නිලධාරියෙක් හැටියට ලංකාවේ අස්සක් […]

හෙට එච්චර කළුවර නෑ

February 9, 2017 admin 0

එදිරිවිර සරච්චන්ද්‍ර ISNB 978 –  955 – 30 – 1593 – 8 ඇස් ගොඩගේ සහෝදරයෝ මිල රු425 1971 වසරේදි  සිදුවු කැරුල්ල පසුබිම් කරගෙන ආචාර්ය එදිරිවිර […]

සොඳුරු සිතුවම් ශ්‍රේෂ්ඨ ලේඛකයින්ගේ විශිෂ්ට කෙටිකතා

February 9, 2017 admin 0

පරිවර්තන – චන්දන මෙන්ඩිස් ISBN 978 – 955 – 1262 – 09 – 1 චන්දන මෙන්ඩිස් ප‍්‍රකාශන විශ්ව සාහිත්‍යයේ සම්භාව්‍ය ලේඛකයින් විසිදෙනෙකුගේ තොරාගත් කෙටිකතා එකතුවක් හොඳම […]

යකා මහත්තයා

February 7, 2017 admin 0

නිහාල් ජගත්චන්ද්‍ර ISBN-955-20-5976-3 ඇස් ගොඩගේ ප‍්‍රකාශකයෝ මිල රු 150

ජවිපෙ 2වන කැරුල්ල

February 7, 2017 admin 0

ධර්මන් වික‍්‍රමරත්න ISBN 978-955-50453-4-6 කර්තෘ ප‍්‍රකාශනයක් මිල රු 1500 ජවිපෙ 2වන කැරුල්ලට අදාල සත්‍ය සිදුවිම් විමර්ශණයකර ගවේෂණාත්මකව ලියු පොතකි.