වියසිදුරෙන් අහස දුටිමි

February 17, 2017 admin 0

සුදත් ගුණසේකර ISNB 978- 955 -671- 594- 1 සරසවි ප‍්‍රකාශකයෝ මිල රු 275 අදටත් ලගාවිමට දුෂ්කර සුන්දර නකල්ස්ක දුපන්තියෙන් වටවු මීමුරේ ගම්මානයේ ඉපද එහි පාසලෙන් […]

වනගත ලංකා ආර්. එල් .ස්පිට්ල්

February 14, 2017 admin 0

පරිවර්තනය පේ‍්‍රමචන්ද්‍ර අල්විස් ISBN 955 -9348- 64 -7 සූරිය ප‍්‍රකාශකයෝ මිල රු 380 2000 වසරේ පරිවර්තන පොත් අතරින් හොඳම කෘතිය ලෙසින් රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානයෙන් පිදුම් […]

බ්‍රෝහියර් දුටු ලංකාව

February 9, 2017 admin 0

පරිවර්තනය අභය හේවාවසම් ISBN 955 – 9348 – 59 – 0 සුරීය  ප‍්‍රකාශකයෝ මිල රු 450 ආර්. එල් බ්‍රෝහියර් මිනුම් දෙපාර්තුමෙන්තුවේ නිලධාරියෙක් හැටියට ලංකාවේ අස්සක් […]

ජවිපෙ 2වන කැරුල්ල

February 7, 2017 admin 0

ධර්මන් වික‍්‍රමරත්න ISBN 978-955-50453-4-6 කර්තෘ ප‍්‍රකාශනයක් මිල රු 1500 ජවිපෙ 2වන කැරුල්ලට අදාල සත්‍ය සිදුවිම් විමර්ශණයකර ගවේෂණාත්මකව ලියු පොතකි.